Strona główna
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Zarządzanie i obrót mieszkaniami

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

85-051, Bydgoszcz, Pomorska 66

zwizd-bydgoszcz.pl
Zespół Zarządców Nieruchomości Bydgoszcz oferuje szeroki zakres usług związanych z administrowaniem nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi. Jej działalność obejmuje analizę rynku, planowanie marketingowe, utrzymanie stanu technicznego budynków, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również kompleksową obsługą księgową wspólnot mieszkaniowych, co obejmuje analizę rachunków, rozliczenia, sporządzanie sprawozdań finansowych i obliczanie nadwyżek finansowych. Zarządca nieruchomości w firmie odpowiada za utrzymanie czystości obiektu i otaczającej go zieleni.